APLIKACIJE
   
Već dulje vrijeme naša djelatnost nije usmjerena samo na proizvodnju predoblika. Rezultat stalnog obrazovanja i usavršavanja te sudjelovanja na poslovnim konferencijama, sastancima i sajmovima,  omogućava nam da budemo u koraku sa razvojnim trendovima na području PET tehnologija.